Základní a periodické školení jeřábníků a vazačů břemen

 • Kurz je v souladu s platnou legislativou, Zákonem č. 262/2006 Sb. - Zákoníkem práce, a Zákonem č. 309/2006 Sb.
 • Kurz odpovídá požadavkům ČSN ISO 12 480-1 a normám souvisejícím, jejichž znalosti jsou předpokladem pro získání Oprávnění obsluhy zdvihacích zařízení (dříve Jeřábnický a Vazačský průkaz).
 • Kurz je veden formou výkladu s využitím programu prezentovaném z PC dataprojektorem.
 • Kurz je ukončen písemným testem pro obě kvalifikace.
 • O kurzu je vedena písemná dokumentace v souladu se Zákoníkem práce, která Vám včetně podrobné osnovy a podepsané prezenční listiny bude předána k založení.
 • Nabízím sledování periodiky prováděných školení dle vašich potřeb.
 • Rozsah, periodicitu a obsah školení stanovuje organizace.
 • Některé zjištěné nedostatky

 • Organizace nemá vypracován Systém bezpečné práce pro provoz ZZ, ve kterém mají být popsány základní informace ohledně školení zaměstnanců a jejich kvalifikace.
 • Osnova školení není dostatečně konkrétní a nepostihuje obsluhovaná zařízení.
 • V Osnově školení jsou často uváděny neplatné předpisy a normy.
 • Školení není prováděno v souladu se zněním Zákona č. 262/2006 Sb. a ČSN ISO 12 480-1.
 • Provedené školení není dostatečně průkazné.
 • Organizace neobdrží písemný doklad o provedeném školení od lektora.
 • Lektor se dostatečně neseznámil s provozovaným zařízením, pracovištěm a riziky na něm.
 • a další...
 • Galerie

  Servis

  Omlouvám se, pokud se někdy nedovoláte napoprvé. Nejspíš školím.

  Zkuste prosím zavolat znovu později nebo položte dotaz dotazníkem, na který Vám co nejdříve odpovím.

  Kontakt

  V případě jakéhokoli dotazu nebo v případě konkrétní potřeby realizace mě kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

  Adresa: Křížkovského 211
  PSČ:541 01
  MěstoTRUTNOV
  Mobil:777 22 44 71
  E-mail: rtzz@centrum.cz