Základní činnosti

01 Aktualizováno 14. 04. 2017

 

 • Uvádění zdvihadel či jeřábů do provozu (Ověřovací zkoušky);
 • Revize a revizní zkoušky jeřábů a zdvihacích zařízení dle ČSN 27 0142:2014
 • Inspekce zdvihacích zařízení dle ČSN ISO 9927-1:2014
 • Revize pohyblivých zdvihacích pracovních plošin (MEWP);
 • Zvláštní posouzení technického stavu zařízení dle ČSN ISO 12 482-1:1995
 • Zpracování Analýzy rizik pro provozovaná strojní zařízení
 • Zpracování Systému bezpečné práce pro zdvihací zařízení dle ČSN ISO 12480-1
 • Odborné kontroly vázacích a uchopovacích prostředků;
 • Školení obsluh zdvihacích zařízení - jeřábníků, vazačů břemen, obsluhy plošin;
 • Posouzení technické dokumentace strojních zařízení;
 • Zajištění náhradních dokumentací pro starší zařízení;
 • Běžná prohlídka ocelové konstrukce dle ČSN 73 2604
 • Činnosti spojené s vyhledáváním a analýzou rizik.

 

Více zde »

Když hledáte služby revizního technika:

02Aktualizováno 30. 04. 2016

 

Klient by měl mít co nejlepší představu, jaký druh "revize" od technika požaduje.

 • V r. 2014 došlo k významným změnám ve znění obou norem pro kontroly zdvihacích zařízení (ČSN 27 0142 - pro revize a zkoušky, a ČSN ISO 9927-1 - pro Inspekce).
 • Z těchto důvodů je nutno rozlišovat, jakou revizi, zkoušku nebo inspekci klient požaduje, a který kvalifikovaný odborník ji může vykonávat.
 • Revize a revizní zkoušky podle ČSN 27 0142:2014 provádí Revizní technik. V tomto případě je vhodné, aby současně splňoval i kvalifikaci dle ČSN 73 2604, protože norma požaduje doložení dokladu o Běžné prohlídce ocelové konstrukce jeřábu, což každý technik nemá.
 • Inspekce dle ČSN ISO 9927-1:2014 se dělí na Běžné, Periodické, Důkladné periodické a Velké inspekce. Pro provedení Velké inspekce je předepsána kvalifikace Technik znalec.
 • Nejvyšší úroveň kontroly je Zvláštní posouzení technického stavu zařízení dle ČSN ISO 12 482-1, které musí být provedno před naplněním bezpečné životnosti zařízení (10 resp. 20 let od data výroby) a tuto kontrolu provádí pouze Technik znalec.

 

Na všechny případné dotazy Vám rád odpovím.

Galerie

Servis

Omlouvám se, pokud se někdy nedovoláte napoprvé. Nejspíš školím.

Zkuste prosím zavolat znovu později nebo položte dotaz dotazníkem, na který Vám co nejdříve odpovím.

Kontakt

V případě jakéhokoli dotazu nebo v případě konkrétní potřeby realizace mě kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.

Adresa: Křížkovského 211
PSČ:541 01
MěstoTRUTNOV
Mobil:777 22 44 71
E-mail: rtzz@centrum.cz